Podmínky užití

Zásady ochrany osobních údajů
Společnost Stars Events s.r.o. (dále jen „Stars Events", „my" nebo další tvary tohoto zájmena) je oddána ochraně vašeho soukromí a tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady") vysvětlují, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme či zveřejňujeme vaše osobní údaje. Máte-li jakékoliv dotazy na ochranu soukromí nebo osobních údajů, kontaktujte nás na info@stars.cz

Rozsah platnosti těchto zásad

Tyto Zásady se vztahují na webové stránky www.stars.cz (dále jen „Stránky") a obecně na používání vašich osobních údajů ze strany společnosti Stars Events. Průběžně vám také budeme předkládat další informace o používání vašich osobních údajů.

Zásady se nevztahují na jiné webové stránky třetích stran, které nejsou provozovány společností Stars Events a na které se můžete dostat přes odkazy na těchto Stránkách. Pokud vstupujete na jiné webové stránky třetích stran přes uvedené odkazy, mohou provozovatelé těchto stránek shromažďovat vaše osobní údaje, které pak budou používat v souladu s jejich vlastními zásadami ochrany osobních údajů, které se budou lišit od našich Zásad. Tyto Zásady se nevztahují na zpracování osobních údajů, které sdílíte nebo poskytnete třetím stranám. Před sdílením informací se třetími stranami vám doporučujeme, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů.
**
Údaje, které od vás shromažďujeme, a způsob jejich použití**

Pokud si prohlížíte tyto Stránky, odešlete svůj dotaz přes náš Kontaktní formulář nebo se podílíte na jiných iniciativách či aktivitách (ať už on-line nebo off-line), které můžeme průběžně nabízet nebo provozovat, budeme shromažďovat, zpracovávat a používat vaše osobní údaje ("Osobní údaje" nebo „Údaje") k příslušným účelům. Údaje, které o vás shromažďujeme, zpracováváme a používáme, a způsob jejich použití je podrobně popsán v přehledu na konci těchto Zásad.

Kde vaše Údaje uchováváme nebo zpracováváme; využívání poskytovatelů služeb

Vaše Údaje budou zpracovávány námi nebo našimi poskytovateli služeb buď na počítačových systémech v našich prostorech, nebo na počítačových systémech našich poskytovatelů služeb. Tito poskytovatelé služeb, které jsme si smluvně najali a kteří nám pomáhají s poskytováním služeb pro vás, se nachází v EU nebo v Evropském hospodářském prostoru (dále „EHP") a s vašimi Údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami a platnými zákony na ochranu osobních údajů.

Zavedli jsme bezpečnostní zásady, pravidla a technická opatření s cílem chránit Údaje, které máme pod kontrolou, před neoprávněným přístupem, nesprávným použitím nebo prozrazením, neoprávněnými změnami a protiprávním zničením či náhodnou ztrátou.

Přenos informací přes internet bohužel není zcela bezpečný. Přestože na ochranu vašich Údajů vynakládáme maximální úsilí, nemůžeme zaručit jejich bezpečnost při přenosu na naše Stránky a každý přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile obdržíme vaše Údaje, začneme uplatňovat přísné postupy a bezpečnostní opatření, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim.

Zajistíme, že vaše Údaje nebudou předány regulačním orgánům či úřadům, pokud to nebude vyžadováno zákonem nebo jiným nařízením.

Sdělování našim příbuzným společnostem

Bez vašeho předchozího souhlasu, který si od vás obstaráme nezávisle na těchto Zásadách, poskytneme Údaje o vás společnostem za značkou Ehosteska s.r.o. , Stars Communication s.r.o. a Stars House production a.s., aby je mohli používat k vlastním účelům popsaným v závěrečné části těchto Zásad. Používání Údajů sdělených takovým společnostem bude podléhat popisu v příslušném formuláři souhlasu, který nám poskytnete.

Dále sdělíme vaše Údaje následujícím třetím stranám
• S vaším předchozím souhlasem, který si od vás obstaráme odděleně od těchto Zásad, našim pečlivě vybraným marketingovým partnerům;
• Pokud jsme povinni vaše Údaje předat nebo sdělit, abychom splnili jakoukoliv zákonnou povinnost, popř. za účelem ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti našeho podnikání, našich zákazníků nebo jiných osob. To zahrnuje výměnu informací s organizacemi za účelem ochrany proti podvodům; a
• Následnické organizace nebo provozovatele naší obchodní činnosti nebo jeho části. Budeme vás o takovém předání Údajů předem informovat a, pokud to bude nutné, požádáme vás o předchozí souhlas nezávisle na těchto Zásadách.
• Pro podrobnosti viz seznam na konci dokumentu.
Soubory cookie

Soubory cookie obsahují informace zasílané z webového serveru do vašeho počítače. Jsou uloženy, když webovou stránku poprvé navštívíte, a následně je může provozovatel stránek používat k získávání informací, když se na ni vrátíte. Používáme soubory cookie k technické správě Stránek, k odhadu počtu našich návštěvníků a vzorců užívání, k ukládání informací o vašich preferencích, ke sledování provozu a abychom mohli své Stránky přizpůsobit vašim individuálním zájmům. Pro více informací o souborech cookie a způsobu jejich použití a deaktivace viz naše Zásady pro soubory cookie.

Uchovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a používat jen tehdy, pokud to bude nutné za účelem, ke kterému jsme je shromáždili nebo obdrželi (pro popis těchto účelů viz přehled na konci tohoto dokumentu). Pokud budeme povinni ze zákona uchovávat tyto Údaje déle, zablokujeme je a budeme je zpracovávat a používat pouze za účelem tohoto uchovávání. Po uplynutí zákonného období uchovávání tyto Osobní údaje vymažeme.

Dítě

Vědomě neshromažďujeme Údaje dětí mladších 18 let.

Vaše práva

Máte právo nás požádat, abychom nezpracovávali vaše Údaje pro marketingové účely. Budeme vás (před shromažďováním vašich Údajů) informovat, pokud chceme vaše údaje používat k těmto účelům. Můžete uplatnit své právo odmítnout toto zpracování tak, že uvedete, kdy byly vaše Údaje shromážděny. Toto právo můžete také kdykoliv uplatnit, když se na nás obrátíte na info@stars.cz.

Můžete Údaje, které o vás uchováváme, zpochybnit a dle situace je můžete nechat vymazat, opravit nebo doplnit. Ve výjimečných případech si vyhrazujeme právo odmítnout poskytnutí kopie vašich Údajů, avšak vždy musíme uvést důvody odmítnutí.

Změny našich Zásad

Veškeré změny, které ve svých Zásadách provedeme, budou podrobně uvedeny na Stránkách, popř. vás o nich budeme informovat jinak.

Údaje, které od vás shromažďujeme, a způsob jejich použití.

Typ sběru údajů: Prohlížení
Účel: Používání souborů cookie především s cílem přizpůsobit naše Stránky vašim potřebám a poskytnout vám příjemnější zážitek při jejich prohlížení; pro statistické účely, pro udržování a zlepšování Stránek; pro reklamní účely, to vše dle zásad pro soubory cookie .
Jaké údaje: Když si prohlížíte Stránky, aniž byste na nich zadali jakékoliv Osobní údaje, shromažďujeme, zpracováváme a používáme následující informace o vás podle popisu v našich Zásadách pro soubory cookie.
Jak vaše údaje používáme: Když Stránky navštívíte, soubory cookie o vás budou shromažďovat informace. Soubory cookie na našich Stránkách používáme například:

• K provozu Stránek; některé služby nelze poskytovat bez souborů cookie;
• Abychom vám poskytli personalizovaný přístup a zlepšili naše služby;
• Ke statistickým účelům, např. počet návštěv;
• K udržování a zlepšování Stránek;
• K personalizaci naší reklamy.
• Pro více informací o souborech cookie a způsobu jejich používání viz odstavec Soubory Cookie

Typ sběru údajů: Kontaktujte nás
Účel: Pomocí vašich Údajů odpovídáme na vaše dotazy a další korespondenci.
Jaké údaje: Pokud nás zkontaktujete prostřednictvím Stránek, můžeme si uchovat záznam o této korespondenci a Údaje, které nám poskytnete, včetně vaší e-mailové adresy a případně i vašeho jména.
Jak vaše údaje používáme: Pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím Stránek, budeme vaše Údaje používat pouze ve vztahu k jakékoliv další korespondenci s vámi.

Typ sběru údajů: Reakce na naše e-maily
Účel: Pomocí vašich Údajů pouze odpovídáme na vaše sdělení.
Jaké údaje: Veškeré Údaje, které nám poskytnete, když odpovídáte na naše e-maily, včetně vašeho titulu, jména, kontaktních údajů, změn vašich kontaktních preferencí a v některých případech preferovaného jazyka.
Jak vaše údaje používáme: Pokud nás kontaktujete e-mailem, budeme vaše Údaje používat pouze ve vztahu k jakékoliv další korespondenci s vámi.

Budeme vás kontaktovat poštou, e-mailem, textovou zprávou SMS nebo telefonicky či jiným způsobem, a to v souladu s tím, co uvedete ve svém souhlasu či jiném povolení, které nám dáte, abychom vás mohli kontaktovat.