Ochrana osobních údajů

  1. Společnost Stars Events s.r.o. se sídlem Pod Vilami 785/22, 140 00 Praha 4, IČ 27138488, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C99177 zpracovává v případě komunikace prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách www.stars.cz ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:
  1. Jméno, příjmení a emailovou adresu je nutné zpracovat pro zaslání odpovědi na dotaz zaslaný přes kontaktní formulář na výše uvedených webových stránkách. Tyto osobní údaje budou společností Stars Events s.r.o. zpracovávány po dobu dvou let.
  2. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Stars Events s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat případně další poskytovatele zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
  3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: